Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada
v Unii botanických zahrad ČR

Dne 5.2.2014 byla Bečovská botanická zahrada na Valné hromadě Unie botanických zahrad České republiky v Brně jednomyslně přijata za jejího řádného člena.

Smyslem činnosti Unie botanických zahrad je napomáhat uplatňování jejich poslání
a celkovému rozvoji a vzájemné spolupráci a koordinaci.

 

Bečovská botanická zahrada splnila před svým přijetím ze 17 kvalitativních kritérií plně 12 a 2 s výhradou. Po důkladném prověření a zároveň splnění povinných činností a údajů, se tak botanická zahrada v Bečově nad Teplou stala druhou oficiální botanickou zahradou v Karlovarském kraji.

Samozřejmě, že čeká zahradu ještě plno povinností a práce, nicméně byl tak zcela jednoznačně povýšen její význam na krajskou úroveň,
což potvrdila i odborná hodnotící komise, která zahradu v průběhu loňského a letošního roku navštěvovala.

Pro Bečovskou botanickou zahradu je to velmi významný historický zlom, především co se týče návaznosti na dílo zámeckého zahradníka Jana Koditka,
který tento komplex navrhl a vybudoval na počátku 20. století za výrazné podpory vévody Beaufort-Spontin a hraběte Silva Taroucy.

 

Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách.
Nezisková organizace ZO ČSOP Berkut od roku 2005 zabránila úplné devastaci této významné zahradní a krajinářské památky.

Za necelých 10 let bylo vykonáno obrovské množství práce, vynaloženo mnoho financí a zrealizována spousta dalších obnovných a záchranných počinů.
V této velikosti je to jediná botanická zahrada v České republice, která je plně financována ze zdrojů neziskové organizace.

Ostatní takto velké zahrady patří pod města, kraje, státní výzkumné ústavy či univerzity.
O to je zajištění jejího fungování náročnější a komplikovanější.

Bečovská botanická zahrada nemá ani žádného velkého sponzora.

 

Home