Menu
Bečovská botanická zahrada

Vítejte na oficiálních stránkách

Bečovské botanické zahrady

Vzdělávací programy

Vzdělávací aktivity v Bečovské botanické zahradě jsou zaměřeny nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití. K výuce jsou zajištěny a každoročně postupně doplňovány a inovovány odpovídající badatelské pomůcky (např. lupy, odchytové síťky, výukové plakáty, sbírky, apod.). Jako zázemí slouží celý areál Bečovské botanické zahrady, dále vnitřní vytápěná učebna a krytá venkovní učebna.

Jednotlivé vzdělávací programy si pedagogové mohou předem vybrat a objednat dle nabídkového listu, který je průběžně aktualizován a pro rok 2022 i doplněn o nové výukové programy. Programy jsou vedeny vysokoškolsky vzdělanými lektory (převážně s pedagogickým vzděláním, případně záleží odbornost lektora na zvoleném programu) s postupně získávaným vzděláváním v rámci sítě EVVO.

Programy v Ekocentru Bečovská botanická zahrada jsou zaměřeny jak na poznávání místního ekosystému a biotopů (živá i neživá příroda) tak i členěny tematicky dle ročních období případně fenofází (např. sklizeň plodů spojená s moštováním, jedlé květy spojené s permakulturními principy, vývojová stádia živočichů, pobytové znaky apod.). Jedná se i o témata, která mohou navazovat na probíranou látku ve školkách a školách a která lektor zajímavým a netradičním výukovým způsobem žákům dále přiblíží a osvětlí (zde je nutná interakce se školským zařízením).

Součástí výuky a pobytu v ekocentru jsou i odpočinkové aktivity na originálních volnočasových prvcích přírodního charakteru umístěných v areálu, včetně možnosti zajištění klidového režimu v tábořišti (podsadové stany, týpí, letní kuchyně, karimatky na trávníku).

Připravené výukové programy jsou vhodné především pro základní školy a mateřské školky. Dále po dohodě s pedagogem i pro žáky středních škol. Velmi atraktivní je jednoduchá edukace pro nejmenší s využitím loutek a známých pohádek, které se vztahují k probírané tématice. 

Kromě výukových programů je nabízena i komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady a také tříhodinová komentovaná vycházka Bečovskem (přírodní a kulturní aspekty – CHKO Slavkovský les, Krajinná památková zóna Bečovsko).

Ve spolupráci s LČR je nabízena i návštěva a komentovaná prohlídka vybudovaného Miniarboreta v Toužimi (rozdělení rostlin podle flórozon, tématické zahrady).

V případě zájmu o další profesní vzdělávání u pedagogů nabízí Ekocentrum Bečovská botanická zahrada, jako fakultní objekt, akreditované programy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy „Věda do škol“ undefined.

Hlavním cílem projektu je, aby se účastníci programů dozvěděli hravou, příjemnou a moderní pedagogickou formou co nejvíce informací o konkrétním tématu (životní prostředí, ochrana přírody, krajina, dřeviny, bylinky, trvalky, zahradničení, ovocnictví, voda, fauna, vodní svět, atd.…).

Jedním z našich cílů je také u žáků vytvořit a upevnit jejich vztah k přírodě, k domovu i ke každodenní lidské práci. Chceme rozvíjet vztah ke Karlovarskému kraji větší propagací jeho jedinečných přírodních a kulturních hodnot a motivovat žáky k dalšímu studiu a poznávání.

Programy pro MŠ:

 • Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Z pohádky do pohádky – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Zvuky a barvy botanické zahrady – základní 60 min
 • Jmenuji se strom – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Zvířata v botanické – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Vodní svět v botanické (květen – září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Zvířecím detektivem v botance (podzim, zima, předjaří) – základní 60 min
 • Koulelo se koulelo (od 2. pol. září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Tématické programy dle ročného období (vodní svět, plody, jarní květiny) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Projektový den dle příslušných šablon – 4 vyučovací hodiny

Programy pro ZŠ:

 • Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Z pohádky do pohádky (I. ročník) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Zvuky a barvy botanické zahrady – základní 60 min
 • Jmenuji se strom – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Zvířata v botanické – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Vodní svět v botanické (květen – září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Zvířecím detektivem v botance (podzim, zima, předjaří) – dlouhý 120 min
 • Přírodní dílny v botance – dlouhý 120 min
 • Koulelo se koulelo (od 2. pol září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Projektový den dle příslušných šablon – 4 vyučovací hodiny

Programy pro SŠ:

 • Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Jmenuji se strom – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Jedlé květy – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Na chvíli vrchním zahradníkem Koditkem – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Vodní svět v botanické (červen – září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Zvířata v botanické – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Zvířecím detektivem v botance (podzim, zima, předjaří) – dlouhý 120 min
 • Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
 • Projektový den dle příslušných šablon – 4 vyučovací hodiny

Další nabídka vzdělávacích a osvětových aktivit:

 • komentované exkurze Bečovskem (CHKO Slavkovský les, NATURA 2000, Krajinná památková zóna Bečovsko)
 • komentovaná návštěva Miniarboreta LČR Toužim
 • základní program délky 60 min 80,- Kč/na žáka
 • středně dlouhý 100 min 120,- Kč/na žáka
 • program Přírodní dílny v botance 120 min 150,- Kč/žáka
 • projektový den 180 min 150,- Kč/na žáka
 • cena vstupu do areálu bez výukového programu a prohlídky 60,- Kč/žáka (časově neomezený pobyt)
 • pedagogický dozor je ZDARMA
 • Občerstvení „Zdravá svačinka“ 35,- Kč/žáka
 • Táborový oheň 10,- Kč/žáka
 • Občerstvení na oheň (vlastní opékání) – kvalitní špekáček, chleba, přílohy, tácek, ubrousek, voda 40,- Kč/žáka

V ceně programů je již vstup do Bečovské botanické zahrady a základní pitný režim (voda, teplý čaj). Pro pitný režim doporučujeme využití vlastních pohárků.

Forma úhrady: hotově/převodem na základě daňového dokladu

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada není příspěvková ani rozpočtová organizace, jedná se o samostatný subjekt, který si vlastní činností vydělává na provoz, rozvoj ekocentra a obnovu Bečovské botanické zahrady!

Témata jsou popisována jednak z pohledu přírodovědného (základní informace např. ohledně stavby a fyziologie rostliny, pobytové znaky zvířat, vývojová stádia), výtvarného a hudebního (zapojení veškerých smyslů a netradičních technik do vytváření různých výrobků, vztahujících se k tématu) a praktického (poznávání rostlin a živočichů „in natura“, vyzkoušení si praktických aktivit). Pro nejmenší jsou prostředníkem výuky originální loutky. Aktivně je zapojen i pohyb.

Při programech se snažíme navazovat i na příslušné znalosti žáků z hlediska dějepisu, zeměpisu, místopisu, matematiky, fyziky a cizích jazyků…

Kromě vlastních výukových programů jsou po celý rok v areálu botanické zahrady plánovány odborné přednášky, semináře, panelové výstavy a tvořivé dílny. Doba jejich konání je vázána na konkrétní problematiku, událost, výročí či svátek. Cílem tvořivých dílen je vtipným a nenásilným způsobem navracet tradice, které naši předkové pravidelně slavili a vysvětlit případně i jejich význam pro člověka i přírodu.

Tábořiště v Bečovské botanické zahradě je možno nabídnout pro adaptační pobyty, školní výlety, tematické exkurze. Součástí tábořiště je i vlastní kuchyně a sociální zázemí.

Bečovská botanická zahrada se nachází naproti železničnímu nádraží přes řeku Teplou. Pěší přístup je ulicí Tovární směrem k výrobnímu družstvu Elektro. Vstupní branka a brána se nachází vpravo od vjezdu do průmyslového areálu: undefined

Vstup je po obslužné komunikaci mezi řekou Teplou a průmyslovým areálem. Vstupní objekt a pokladna se nachází ve vstupní části botanické zahrady, na programy se hlaste v občerstvení za Korunním rybníkem.

Pro příjezd doporučujeme využít veřejnou dopravu do Bečova nad Teplou (vlak, autobus). Parkování vlastních autobusů je možné na veřejných parkovištích ve městě (nejlépe u vlakového nádraží P2 či naproti restauraci Stará pošta P1). Autobus může přijet až ke vstupní bráně v Tovární ulici, ale je nutno následně cca 200 m couvat, nelze se otáčet!

Další možností je příjezd až do areálu z Mariánskolázeňské ulice – pozor nosnost mostu je 30 t, poměrně prudký nájezd na silnici II. třídy.

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada leží v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Krajinné památkové zóně Bečovsko, na okraji lokality NATURA 2000 a nadregionálního biokoridoru a lokálního biocentra.

Okolí je zajímavé jak po stránce přírodní tak kulturní. V Bečově nad Teplou je možnost dalšího vyžití (státní hrad a zámek, Muzeum hraček a motocyklů, naučné stezky).

Pro návštěvníky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bečovské botanické zahrady

Naši partneři

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru