Menu
Bečovská botanická zahrada

Vítejte na oficiálních stránkách

Bečovské botanické zahrady

Vzdělávací aktivity v Bečovské botanické zahradě

Vzdělávací aktivity v Bečovské botanické zahradě jsou zaměřeny nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití. K výuce jsou zajištěny odpovídající badatelské pomůcky (např. lupy, odchytové síťky, výukové plakáty, sbírky, apod.). Jako zázemí slouží celý areál Bečovské botanické zahrady, dále vnitřní vytápěná učebnakrytá venkovní učebna. K dispozici je toaleta, pitná voda, občerstvení.

Jednotlivé vzdělávací programy si pedagogové mohou předem vybrat a objednat dle nabídkového listu Typ: XLS dokument, Velikost: 44.5 kB, který je průběžně aktualizován. Programy jsou vedeny vysokoškolsky vzdělanými lektory (převážně s pedagogickým vzděláním, případně záleží odbornost lektora na zvoleném programu) s postupně získávaným vzděláváním v rámci sítě EVVO.

Programy v Ekocentru Bečovská botanická zahrada jsou zaměřeny jak na poznávání místního ekosystému a biotopů (živá i neživá příroda) tak i členěny tematicky dle ročních období případně fenofází (např. sklizeň plodů spojená s moštováním, jedlé květy spojené s permakulturními principy, vývojová stádia živočichů, pobytové znaky apod.). Jedná se i o témata, která mohou navazovat na probíranou látku ve školkách a školách a která lektor zajímavým a netradičním výukovým způsobem žákům dále přiblíží a osvětlí (zde je nutná interakce se školským zařízením). Nedílnou součástí zážitkově vzdělávacích programů je zapojení všech smyslů - pohyb, hudba, zpěv, výtvarné a kreativní činnosti.

Součástí výuky a pobytu v ekocentru jsou i odpočinkové aktivity na originálních volnočasových prvcích přírodního charakteru umístěných v areálu, včetně možnosti zajištění klidového režimu v tábořišti (podsadové stany, týpí, letní kuchyně, karimatky na trávníku).

Připravené výukové programy jsou vhodné především pro základní a mateřské školky. Dále po dohodě s pedagogem i pro žáky středních škol. Velmi atraktivní je jednoduchá edukace pro nejmenší s využitím loutek a známých pohádek, které se vztahují k probírané tématice. 

Kromě výukových programů je nabízena i komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady a také tříhodinová komentovaná vycházka Bečovskem (přírodní a kulturní aspekty – CHKO Slavkovský les, Krajinná památková zóna Bečovsko).

Ve spolupráci s LČR je nabízena i návštěva a komentovaná prohlídka vybudovaného Miniarboreta v Toužimi (rozdělení rostlin podle flórozon, tematické zahrady).

V případě zájmu o další profesní vzdělávání u pedagogů nabízí Ekocentrum Bečovská botanická zahrada, jako fakultní objekt, akreditované programy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy „Věda do škol“.

Výukové programy jsou vedeny profesionálními lektory Ekocentra Bečovské botanické zahrady. Při programech je dbáno na maximální zapojení dětí od jejich příchodu do areálu botanické zahrady až po ukončení vzdělávacího programu. Za bezpečnost dětí odpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází.

Výukové programy probíhají celoročně i za deštivého či nepříznivého počasí!

Ekocentrum

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Bečovské botanické zahrady

Naši partneři

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru