Menu
Bečovská botanická zahrada

Vítejte na oficiálních stránkách

Bečovské botanické zahrady

Lokalita 1

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás v Bečovské botanické zahradě.

Kromě samotné návštěvy bychom Vás rádi seznámili i s procesem její záchrany a obnovy.

Bečov nad Teplou je místem se slavnou a bohatou minulostí. Předchozí obyvatelé nám zde zanechali v podobě technických, uměleckých i přírodních památek jedinečná díla své doby. Mezi taková, jejichž výsledek je ovlivněný především časem a soustavnou, nikdy nekončící péčí patří díla zahradní a krajinářské architektury. Stavebník může své dílo vidět v plné kráse téměř okamžitě, ale zahradník a milovník přírody si na výsledky snažení musí počkat a přitom usilovně a poctivě pracovat. A tak je to právě i s naší Bečovskou botanickou zahradou.

Než vstoupíte do botanické zahrady a uvidíte její znovuzrození, rádi bychom Vám sdělili více informací o tom, co toto dílo postihlo v době nedávné…

Bečovská botanická zahrada byla založena již v roce 1918 a až do roku 1945 byl její stav vynikající - byla jednou z největších sbírkových zahrad Čech co do počtu druhů rostlin. Jenže pak přišlo neklidné poválečné období. Po odsunu šlechtického rodu Beaufort-Spontin v roce 1945 se vlastníkem veškerého jejich majetku stal Československý stát a zahrada a navazující zahradnictví přešlo pod státního správce. Ze zahradnictví byl vybudován komunální podnik, o botanickou zahradu zájem neměl nikdo...

Komunální podnik postupně upadal až zanikl, plochy zahradnictví převzalo výrobní družstvo, zastavělo dílnami, halami, manipulačními plochami a kotelnou. O botanickou zahradu a její sbírkové části se však nikdo nestaral a tento stav přetrval až do roku 2005. Do roku 2005 – celých 60 let bez zájmu a údržby!

V tomto, pro zahradu zničujícím období, projevovali zájem o tuto lokalitu pouze odborníci a zahrádkáři, kteří věděli o bohatosti rostlinných sbírek. Došlo k ohromnému rozebírání rostlinných sbírek a jejich přenášení do soukromých zahrad. Takto získané rostliny někdy sice sloužily k obohacení zahrad, většinou však končily na kompostu po neúspěšné snaze o pěstování. Toto rabování probíhalo až do konce 80.let 20. století. Pak už nebylo co rozebírat…

Jediná činnost, která do roku 2005 v Bečovské botanické zahradě probíhala, byl výkon myslivosti. Korunní rybník byl vypuštěn a zarostl, neúspěšné byly snahy o chov kachen na něm. Plochy botanické zahrady pak přešly do lesního fondu. Rostliny uhynuly, stromy se vyvrátily, cesty zarostly, kamenné zídky spadly, mobiliář a informační systém se rozkradl či zničil.

Dnes je tak nejcennější součástí Bečovské botanické zahrady nejen omezeně zachovaný sortiment vzácných dřevin (původní rostliny alpina téměř zmizely), ale především jsou to technické prvky (schodiště, terasy, záhony,…), které se postupně obnovují. Přestože došlo k nenahraditelné ztrátě počtu druhů rostlin, je zastoupení řady stávajících velkou zvláštností a zasluhují si nejvyšší stupeň ochrany!

Záchranu Bečovské botanické zahrady si v novém tisíciletí za cíl vzala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Berkut. Zájem ze strany ČSOP BERKUT se zvýšil koncem 90.let minulého století, kdy bylo provedeno několik terénních dendrologických a krajinářských průzkumů. Badatelský záměr byl nasměrován na historické souvislosti mezi Bečovem a Průhonicemi. V Průhonicích se zabývali archivem Arnošta Silva Taroucy a měli povědomí o vzájemné provázanosti. To vše byl jen krůček k zjištění, že zásadním informačním zdrojem je zahradnický časopis vydávaný před II. světovou válkou v německém Erfurtu. Zjistilo se, že častým dopisovatelem byl jistý zahradník Jan Koditek, který autenticky celou Bečovskou botanickou zahradu v časopise popisoval. Utajená historie a význam díla tak znovu ožila.

Mezi lety 2000 a 2004 bylo na základě získaných archivních materiálů pokračováno s průzkumem terénu. Podařilo se sehnat několik dobových fotografií a pohlednic. Ten, kdo znal tehdejší stav potvrdí, jak bylo náročné se v terénu zorientovat a najít fotografovaná místa. V oblastním archivu se nalezlo několik původních plánů včetně realizačních výkresů.

Množství získaných informací vedlo ČSOP BERKUT k tomu, že v roce 2004, byť bez finančních prostředků, bylo zažádáno Město Bečov o odkoupení krajinářské části. Předpokládalo se, že když bude garantováno znovuobnovení tohoto díla, bude jednání a navrhovaná cena ze strany města vstřícná…

Zdálo se, že daný pozemek není, kromě dalšího zarůstání a zhoršování stavu dřevin, v ohrožení. Jenže. Na začátku roku 2005 se v zástupu dalších prodávaných pozemků města objevil i pozemek botanické zahrady. Zájemcem však nebyla ZO ČSOP BERKUT, ale Výrobní družstvo Elektro, které plochu krajinářského parku chtělo jako rozvojové území průmyslové výroby. Ještě před zasedáním zastupitelstva bylo zmobilizováno občanské hnutí v místě i důležité organizace a připraveno jednání o pozemku. Došlo k dohodě, která byla ústupkem všech stran. Prodej krajinářské části pak proběhl na jaře roku 2005. Členové ZO ČSOP BERKUT připravili koncepční dokument postupu záchranářských prací, který odsouhlasila Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Národní památkový ústav, Lesy ČR i Město Bečov. To byl tedy začátek nové historie Bečovské botanické zahrady.

Pojďte prosím dál a při prohlídce mějte na paměti osud této zahrady v posledních 70 letech…

Zastavte se na hrázi Korunního rybníka, řekneme Vám více o členění botanické zahrady …

průvodce

Pro návštěvníky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bečovské botanické zahrady

Naši partneři

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru