Menu
Bečovská botanická zahrada

Vítejte na oficiálních stránkách

Bečovské botanické zahrady

Lokalita 4

Nacházíme se na území alpina, které bylo nejvíce fotografované a kde rostly ty nejvzácnější rostliny...

V roce 1934 byly dokončeny poslední kamenné stavby a provedeno poslední rozdělení skupin rostlin. V tomto roce byl vypracován základní plán skutečného stavu, který byl pravidelně aktualizován.

Dílo bylo tak ohromující, že nejen vévoda Jindřich, ale i „excelence hrabě Silva – Tarouca, proslulý to zahradní umělec a znalec rostlin“ měli strach o následnou údržbu a rozvoj a jak vzpomíná tvůrce Jan Koditek: „Tyto připomínky a otázky platily ne pro finanční údržbu, nýbrž mým následovníkům zahradníkům, aby se o dílo dle svých schopností co nejlépe starali, udržovali a vyznali se v něm. Proto bylo dílo prováděno tak, aby bylo členěno do co možná nejmenších oddílů, aby jednotlivosti byly lehce k poznání, ale souhrnný obrázek nebyl rušivý“.

Vytvořen byl tehdy soupis rostlin s jasným číslováním, plánkem výsadby a krátkým popisem. Některé rostliny byly i pravidelně fotografovány se zaznamenáváním přírůstků během jednotlivých let. Aktualizován byl i seznam zahynuvších rostlin s popisem příčiny zahynutí.

V terénu pak byly umístěny popisky rostlin a to jak porcelánové tak i plechové a bakelitové. Tento dokonalý systém značení v plánech a přímo v terénu, eliminoval možné záměny popisů, čemuž někdy docházelo při jarních a letních pracích či vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

Jak naivně, bohužel, však dnes znějí publikované úvahy Jana Koditka: “Doufám, že když má svědomitost bude pokračovati i u následovníků, i když nebudou míti speciální zkušenost nebo obzvláštní lásku pro vysokohorské rostliny, bude toto dílo možno ke spokojenosti majitele dále zachovati. Proto si myslím, že otázka další existence tohoto díla, které bylo založeno s velkými pořizovacími náklady, je vyřešena“. Jak se však „pan zahradník Koditek“ mýlil a jak byla ještě nedávná historie k tomuto výjimečnému dílu krutá…

Po prohlídce této části doporučujeme sejít opět níže ke Korkovníku pana Koditka, kde Vám prozradíme více o dochované druhové skladbě dřevin...

průvodce

Pro návštěvníky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bečovské botanické zahrady

Naši partneři

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru